Om (NO)

Som nordisk korrespondent som skriver/skrev for Focus, Financial Times Deutschland, Die Welt, The Art Newspaper med flere, rapporterer jeg fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Dette er bloggen min.

Det vrimler av blogger på internett, men frem til nå har det ikke vært skrevet blogger av utenlandske korrespondenter, som reflekterer over forhold i Nord-Europa. Jeg er en journalist som ønsker å fylle dette hullet. ‘High North’ er en geopolitisk term, for å betegne områdene nord for polarsirkelen. Fra et tysk perspektiv begynner Nord-Europa nord for Flensborg (bayere vil kanskje tegne denne linjen enda lenger sør). Men alt nord for København kan beskrives som ‘High North’, og derav navnet på denne bloggen.

Formålet med denne bloggen er å gi tyskere og tyskspråklige en dypere kjennskap til Nord-Europa, utover det som ellers fremstilles i media, som store politiske hendelser. Jeg vil formidle historier bak nyhetene, analysere aktuelle tema og dele hverdagsfortellinger fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Bloggen vil også omfatte mye mer, som jeg i pr. i dag ikke har full oversikt over. Den vil blant annet inkludere en rekke observasjoner gjort av en utlending, som sikkert vil være spennende å lese for folk i Norden. I begynnelsen vil jeg utelukkende blogge på tysk, som jo mange skandinaver behersker. Derfor ser jeg ingen grunn til å utsette bloggens lesere for mine begrensete skandinaviske staving.

Clemens Bomsdorf,
født 1976 i Köln. Clemens har bodd i Nord-Europa siden 2001 – først i Stockholm frem til 2005, deretter i København, hvor han bor i dag. Han har studert statsvitenskap og økonomi ved Köln Universitet og journalistikk ved Kölner Journalistenschule. Han har dessuten en mastergrad fra Handelshögskolan i Stockholm / Stockholm School of Economics, 2004. Clemens var korrespondent på Island i to måneder i 2002, i regi av International Journalists` Programmes. Siden 2004 har han vært utenlandskorrespondent i Norden for diverse medier som art, Financial Times Deutschland, The Wall Street Journal, Die Welt og The Art Newspaper, med fokus på politikk og kultur. Foruten nevnte publikasjoner skriver Clemens også for Focus, deutsche bauzeitung, Bücher, stern, Wirtschaftswoche, Zeit online med flere.
Kontakt: Tel.: +45 50 121 005 Mail: bomsdorf@weltreporter.net

Disclaimer
Operatørene av denne siden påtar seg, selv på bakgrunn av grundig research, intet ansvar for riktigheten av opplysningene, data og fakta, som offentliggjøres på siden. HighNorth og operatørene er heller ikke ansvarlige for data som brukere har lagt ut på siden og for innholdet på linkete sider (links). Særlig ikke for linker som er plassert i kommentarfelt av andre enn HighNorth.

Advertisements